Hopp til hovedinnhold

Ibsens leilighet

Henrik Ibsens hjem i Arbins gate 1 utgjør kjernen i IBSEN Museum & Teater. Her bodde han de 11 siste årene av livet, og skrev sine to siste skuespill.

 • Ibsen fotografert i 1898 i sitt arbeidsværelse med utsikt mot Slottsparken.
  1/1
  Hulda Szacinski / Oslo Museum

Ibsens dramaer oppføres på scener verden rundt, men det var i denne leiligheten han levde og diktet sine siste dramatiske verker. I Arbins gate er det mulig å få et blikk inn bak fasaden hos den aldrende dikteren.

Leiligheten er tilbakeført til Ibsens tid med dikterens egne møbler og inventar, opprinnelige farger og dekor.

 • Interiør i Ibsens leilighet.
  1/1
  Den blå salongen i Ibsens leilighet. Haakon Harris

Tilbakeføringen

Det har ligget et omfattende arbeid til grunn for å gjenskape Henrik Ibsens hjem. Takket være økonomisk støtte, velvilje fra givere og utlånere, nitidig innsats fra museets fagpersonale, og dyktige håndverkere er det skapt et autentisk inntrykk av dikterhjemmet. Møbler er brakt tilbake, mens gulv, vegger, tak og overflater er rekonstruert etter bygningsarkeologiske undersøkelser supplert med en rekke historiske kilder. Duker, gardiner og portierer hvor tekstilene var merket av tiden er blitt vevd opp nøyaktig likt de opprinnelige.

Da Suzannah Ibsen døde i 1914 ble hjemmet oppløst og inventaret spredd. Kristiania kommune overtok Henrik Ibsens arbeidsværelse og soveværelse, og deponerte det hele ved Norsk Folkemuseum. Fylkesmuseet i Skien (nå: Telemark museum) mottok biblioteket og Ibsenhuset (nå: Grimstad bys museer) fikk spiseværelset. Det øvrige inventar beholdt familien selv.

I 1990 tok skuespiller Knut Wigert initiativ til å leie leiligheten, med et ønske om å gjøre den tilgjengelig for publikum. Som grunnlag for videre restaurering ble det gjort prøver som dokumenterte de viktigste rommene i leiligheten. Norsk Folkemuseum overtok driftsansvaret i 1993, og arbeidsværelset ble tilbakeført, men begrensede midler og manglende originale gjenstander gjorde at bare arbeidsværelset fikk en fullverdig presentasjon.

Ibsenfamilien har bidratt sterkt til det heldige resultat. Ambassadør Tancred Ibsen lånte ut og donerte en stor mengde personlige eiendeler etter oldefaren, og hans fetter, skuespiller Joen Bille, har i en årrekke hjulpet oss med å lokalisere og kjøpe tilbake originalt inventar.

Etter at museet stod lukket fra 2019- 2022 grunnet bygging av teaterscene og deretter manglende driftsmidler, åpnet endelig en fullverdig leilighet for publikum i 2023.

Finansiell bistand: KKD, Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Ibsen-året 2006.

 • Et skrivebord med skrivesaker og en globus.
  1/4
  Haakon Harris
 • Et blekkhus
  2/4
  Haakon Harriss
 • Ibsens blå salong i Arbins gate. Detalj fra sittegruppe.
  3/4
  Haakon Harriss
 • En sofagruppe i Ibsens arbeidsrom
  4/4
  Haakon Harriss
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2