Ibsenmuseet med egen teaterscene

I forslag til Statsbudsjett for 2018 fikk Ibsenmuseet 8 millioner til å etablere en teaterscene i tilknytning til Henrik Ibsens hjem. Nå er scenen klar til bruk, og med den vil Ibsenmuseet få muligheter til å formidle nye publikumsopplevelser til alle aldre.

Nå er Ibsenmuseet endelig  en fullverdig kulturarena med blant annet museum og teaterforestillinger der Henrik Ibsens liv og dramatikk er omdreiningspunkt for aktivitetene.  Med  Ibsens leilighet, en moderne scene  og utstillinger, blir det et godt grunnlag for å utvide tilbudene til publikum.

Utvikling av teatersal

Museet har  i mange år arbeidet med planer for utbygging av teatersal og øvrige lokaler, men mangel på finansiering gjorde det vanskelig å realisere planene. Men nå står endelig en ny og moderne scene der det tidligere var bakgård.

 Publikum vil oppleve teateroppsetninger som gir innsikt i Ibsens dikterverk. Det er også tenkt å presentere Ibsen for turister i sommermånedene, når andre teatre er stengt.

Fra Ibsenmuseum til Ibsenhus

Ibsenmuseet gjennomgikk en omfattende opprusting og utvidelse til Ibsenåret 2006, og de viktigste tiltakene den gangen var en omfattende rekonstruksjon av Ibsens hjem og etablering av basisutstillingen «Henrik Ibsen – tvert imot!». Disse arbeidene ga Ibsenmuseet et løft, noe som resulterte i større aktivitet og mer enn doblet besøkstall.

I 2012 ble bygården kjøpt av Victoria eiendom ved Christian Ringnes. Dette ga muligheter til å utvide driften.  Ved å utvikle Ibsenmuseet til et Ibsenhus  med teaterscene vil aktivitetsnivået kunne økes og styrke Ibsenmuseet som publikumsmagnet. Målet er å oppnå større bredde og gi flere besøkende mulighet til å engasjeres, begeistres og provoseres av hans arbeider.